Uterin Miyomların Tedavisine Bakış

Uterin Miyomların Tedavisine Bakış

Miyomlar iyi huylu tümörlerdir. Klinik tanı için histolojik doğrulama çoğu durumda gerekli olmadığından, asemptomatikuterinmyomlar genellikle müdahale olmadan takip edilebilir . Hekimler öngörülen yaşam kalitesinde önemli bir değişiklik ya da düşüş yaşatanmyomlara müdahale kararı alır.

Miyomlarda  gelecekteki potansiyel komplikasyonları önlemek için koruyucu tedavi tavsiye edilmez. Olası istisnalar, orta veya şiddetli hidronefroza giden üreterdarlığı,  gebeliği önleyen ve tekrarlayan düşük yaratansubmukozalmyomlardır. Bu kadınlarda profilaktik tedavi gebelikdedüşükleri veya idrar yolu tıkanıklığını önleyebilir.

Semptomlar (örneğin, anormal rahim kanaması, ağrı, basınç)  gibi önemli belirtileri olan kadınlar miyom tedavisinde hedef grubumuzdur. Müdahale tipi ve zamanlaması aşağıdaki faktörlere bağlı olarak, bireysel olmalıdır:

  1. Tür ve belirtilerin şiddeti
  2. Miyom boyutları
  3. Miyom yerleşim yeri
  4. Hasta yaşı
  5. Üreme planları ve obstetrik(doğum)öyküsü

Uterusleiomiyomlarının tedavisine genel bir bakış yaparken tedavi seçenekleri konusunda hastalarımızı bilgilendirmeyi amaçladık.

İzlem Tedavisi –Asemptomatik(şikayet yaratmayan) miyomlarda doğum sonrası dönemde ciddi gerileme olduğunu, bekleme yönetimi bazı kadınlarda  makul bir seçenek gibi görülebilir. Pelvik(kasıkta) kitle,  fibroid ve yumurtalık kitlesi olduğunu doğrulamak başlangıç ​​görüntüleme çalışması (genellikle bir ultrason) gerekir.Net değerlendirme için bazen MR uygulaması gerekebilir. Ilk değerlendirmenin ardından,  anemi (kansızlık) veya menorajili(kanamalı) hastalarda tam kan sayımı ile kontroller yapılır. Semptomlar veya rahim boyutu artıyor ise ileri tetkik ve tedavi seçenekleri konusunda hasta danışmanlığı ile devam edilir. Hematolojik değerlendirme için  kanama bozukluğu öyküsü araştırılır.