Miyomlarda Cerrahi Tedavi

Miyomlarda Cerrahi Tedavi

Endikasyonları – miyomlar için tedavinin dayanak noktası cerrahi yaklaşımdır. Miyomektomi(miyomun çıkarılması) kesin tedavi işlemdir. Kapalı yöntemlerle miyom çıkarılması dünyada standard tedavi haline gelmiştir.; çeşitli tekniklerle, endometrialablasyon, uterin arter embolizasyonu (BAE), manyetik rezonans güdümlü odaklı-ultrason cerrahisi (MRgFUS) ve miyolisis ile ileri yaşlarda rahmin alınması gibi alternatif prosedürler vardır.

Cerrahi tedavi endikasyonları şunlardır:

  1. Anormal uterin kanama veya toplu ilişkili semptomlar
  2. Kısırlık veya tekrarlayan gebelik kaybı

Malignite (kanser) için değerlendirme miyomlar da ameliyat öncesi yapılır. Miyom kapsüler yapısı, kanlanması, büyüme hızı değerlendirlir. Gerek görülürse MR değerlendirme yapılır. Miyomda kanser hücresi görülme riski 1000 de 3 dür.

Histerektomi(rahmin alınması) – Diğer tedavilere cevap vermeyen akut kanamalı üreme yaşının son dönemlerindeki kadınlar için histerektomi önerilebilir;  çocuk istemi olmayan ve diğer hastalıkların (servikalintraepitelyalneoplazi, endometriozis, adenomiyozis, endometrialhiperplazi veya rahim veya yumurtalık kanseri riskinde artış) riskini taşıyan hastalara önerilebilir.

Miyomlar beyaz ve siyah kadınların histerektomilerin yüzde 50 sinden sorumludur.

Çocuk sahibi olmuş pek çok kadın için, gelecek sorunları azaltanhisterektomi(Rahmin tamamen alınması) çekici bir seçenek olabilir.

Laparoskopi veya histeroskopi  gibi kapalı cerrahi yöntemler miyomun yerleşimine bağımlı olarak tercih edilebilir.

Laparoskopik Myomektomi –  Rahmini korumak isteyen kadınlar için ÖNEMLİ BİR SEÇENEKTİR.Miyomektomimenoraji(yoğun kanama) ve pelvik basınç( kasıkta basınç) yönünden etkili tedavi sağlar.

Geçmişte Subserozal veya intramural miyomlara klasik yaklaşım laparotomikesisi ile yada sezaryanın yapıldığı insisyonundankarnın kesilerek ameliyatla miyomun rahimden ayrılması olmuştur. Son 10 yılda açık cerrahi yöntemler giderek azalmış miyom cerrahisi için laparoskopikve robot yardımlı prosedürler daha yaygın hale gelmiştir. Miyom kapalı cerrahileri bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde ve yetişmiş ekipler tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Endometrialablasyon – tek başına veya histeroskopimiyomektomi ile kombinasyon halinde çocuk doğurmayı tamamlamış kadınlarda rahmin iç tabakasının yakılmasıdır, kanama anormallikleri yönetimi için bir seçenektir.  Miyom kaynaklı kanamalarda tedavi seçeneği olmaz.

Miyolisis – Miyolisisleiomyom dokusu laparoskopik termal koagülasyon veya kriyoablasyon (cryomyolysis) ifade eder. Onarım olmadan lokalize doku yıkımı gebelik  sırasında sonraki adezyon oluşumu veya rüptürü riskini artırabilir. Mevcut uygulamada, yeni bir cihaz kullanılarakradyofrekansablasyonu son zamanlarda kullanılmış, işlem sonrası miyomdaki dejenerasyonun yarattığı yoğun kasık ağrıları nedeniyle hasta memnuniyeti düşük olmuştur.

Uterinarter tıkanıklığı – laparoskopi veya vajinal yerleştirilmiş kelepçe yoluyla ya rahim damarlarının uterin arter embolizasyonu (BAE) alternatif olarak ileri sürülmüştür, Başarı sınırlıdır, tıkayıcı maddenin rahim iç duvarını ve yumurtalıkları etkilemesi sonucu oluşan erken menapoz ve oluşan dejenerasyonu takip eden yoğun ağrılar nedeniyle hasta memnuniyeti düşük olmuştur.

Adsız1

Miyom rahim içerisinde yerleşimine göre adlandırılır.Birden fazla bölgede yer alabilir. Yani intramural bir miyom subserozal bir myom olarak da yer alabilir. Yada intramural bir myomun rahim için uzanan submüköz bir komponenti olabilir.

Adsız2

Rahim ön duvarında küçük bir miyomun(ince ok), rahim arka duvarında ise daha büyük(kalın oklar) iki miyomun MR görüntüsü. Miyomlar kalsifiye olabilir, kistik değişiklikler gösterebilir, saplı hale gelebilir yada kanlanması bozularak tıp dilinde nekroz denilen ağrılı bir çürüme sürecine girebilir.

Adsız3

Ultrasonda rahim önduvarında iyi sınırlı miyom çap ölçüleri  (+) işaretleriyle gösterilmiştir.

( *) işaretiyle belirtilen mesaneye yaptığı basıyla sık idrara çıkma şikayeti yaratmaktadır. Miyomu olduğunu bilmeyen hastaların idrar şikayetleri nedeniyle ürologlara başvurdukları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.